Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 13 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Bài tập 13 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho a > b. Hãy so sánh:...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình – Bài tập 13 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Cho a > b. Hãy so sánh:

Cho \(a > b.\) Hãy so sánh:

\(-a\) với \(–b\) ; \(-3a +1\) với \(-3b + 1.\)

Quảng cáo

• Ta có \(a > b\) và \(-1 < 0\) nên \(a.( – 1) < b.( – 1) \Rightarrow  – a <  – b\)

• Ta có \(a > b\) và \(-3 < 0\) nên \(a.( – 3) < b.( – 3) \Rightarrow  – 3a <  – 3b\)

Do đó \(-3a + 1 < -3b + 1\)Chia sẻ