Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 15 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Bài tập 15 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho -3x > -2x. Hỏi x là số dương hay âm ?...

Bài tập – Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình – Bài tập 15 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Cho -3x > -2x. Hỏi x là số dương hay âm ?

Quảng cáo

Cho \(-3x > -2x.\) Hỏi x là số dương hay âm ?

Ta có \(-3 < -2\) và \( – 3x >  – 2x \Rightarrow x < 0\)