Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 14 trang 42 Dạy & học Toán 8 tập 2:...

Bài tập 14 trang 42 Dạy & học Toán 8 tập 2: Cho 6x > 7x. Hỏi x là số dương hay âm ?...

Bài tập – Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình – Bài tập 14 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Cho 6x > 7x. Hỏi x là số dương hay âm ?

Quảng cáo

Cho \(6x > 7x.\) Hỏi x là số dương hay âm ?

Ta có \(6 < 7\) và \(6x < 7x \Rightarrow x > 0\)