Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 16 trang 42 Dạy & học Toán 8 tập 2:...

Bài tập 16 trang 42 Dạy & học Toán 8 tập 2: Cho -2x > 4x. Hỏi x là số dương hay âm ?...

Bài tập – Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình – Bài tập 16 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Cho -2x > 4x. Hỏi x là số dương hay âm ?

Quảng cáo

Cho \(-2x > 4x.\) Hỏi x là số dương hay âm ?

Ta có \(-2 > -4\) và \( – 2x >  – 4x \Rightarrow x > 0\)