Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Thử tài bạntrang 38 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8...

Thử tài bạntrang 38 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Hãy so sánh:...

Chia sẻ
1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng – Thử tài bạn trang 38 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Hãy so sánh:

Hãy so sánh:

\( – 13 + {2^{100}}\) với \( – 11 + {2^{100}}\)

Quảng cáo

\(\eqalign{  &  – 13 <  – 11  \cr  &  – 13 + {2^{100}} <  – 11 + {2^{100}} \cr} \)Chia sẻ