Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 5 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Trong nuôi...

Câu 5 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy không liên tục, vi khuẩn bắt đầu sinh trưởng ở pha nào ?...

Chia sẻ
Câu 5 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba.

Trong nuôi cấy không liên tục, vi khuẩn bắt đầu sinh trưởng ở pha nào ?

a) Pha tiềm phát

b) Pha luỹ thừa

c) Pha cân bằng

Quảng cáo

d) Pha suy vong

Đáp án: a) Pha tiềm phát.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...