Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 2.33 trang 76 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Trong...

Câu 2.33 trang 76 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng, đẳng thức nào...

Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng, đẳng thức nào sai ?. Câu 2.33 trang 76 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 3 4. Lôgarit lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên

Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng, đẳng thức nào sai ?

a) \({\log _\pi }1 = 0\)                          b) \({\log _3}{1 \over {81}} = 4\)

Quảng cáo

c) \({\log _4}16 = 2\)                         d) \({\log _5}{1 \over {{{125}^{ – 1}}}} =  – 3\)

e) \({\log _{{1 \over 3}}}9 = 2\)                           g) \({\log _{0,5}}4 =  – 2\)

Giải

a) Đúng                       b) Sai                       c)  Đúng                                              

d) Sai                          e) Sai                        g) Đúng

Quảng cáo