Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 1 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 1 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm M thuộc đoạn thẳng PQ thì khẳng định đúng là...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 1 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho điểm M thuộc đoạn thẳng PQ thì khẳng định đúng là :

Đề bài

Cho điểm M thuộc đoạn thẳng PQ thì khẳng định đúng là :

A. M phải trùng với P.

B. M phải trùng với Q.

C. M phải nằm giữa hai điểm P và Q.

Quảng cáo

D. M hoặc trùng với P, hoặc trùng với Q, hoặc nằm giữa hai điểm P và Q.

Lời giải chi tiết

Khẳng định đúng là D

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...