Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 5 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 5 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trong hình 16, hãy đo và so sánh độ dài của ba đoạn thẳng AH, AK, AM....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 5 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trong hình 16, hãy đo và so sánh độ dài của ba đoạn thẳng AH, AK, AM.

Đề bài

Trong hình 16, hãy đo và so sánh độ dài của ba đoạn thẳng AH, AK, AM.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Ta có AH = 18mm, AK = 22mm, AM = 34mm

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...