Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 10 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 10 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm E thuộc đoạn CD với CD = 8cm và CE = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng DE....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 10 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho điểm E thuộc đoạn CD với CD = 8cm và CE = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng DE.

Đề bài

Cho điểm E thuộc đoạn CD với CD = 8cm và CE = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng DE.

Lời giải chi tiết

 

Quảng cáo

E là một điểm của đoạn thẳng CD nên: \(CD = CE + ED\)

Do đó \(ED = CD – CE = 8 – 5 = 3\) (cm)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...