Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 9 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 9 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm C thuộc đoạn thẳng AB với AC = 3cm và CB = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 9 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho điểm C thuộc đoạn thẳng AB với AC = 3cm và CB = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Đề bài

Cho điểm C thuộc đoạn thẳng AB với AC = 3cm và CB = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Lời giải chi tiết

 

Quảng cáo

C là một điểm của đoạn thẳng AB nên: \(AB = AC + CB\)

\(AB = 3 + 4 = 7\; (cm)\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...