Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 9 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 9 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Thực hiện các phép tính sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên – Bài 9 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau :

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau :

a) \(34 + \left( { – 100} \right) + \left( { – 34} \right) + 100\)

b) \(\left( { – 2014} \right) + \left( { – 999} \right) + 14 + \left( { – 2001} \right)\).

Lời giải chi tiết

a) \(34 + (-100) + (-34) +100 \)

Quảng cáo

\(= 34 + (-34) + (-100) + 100\)

\(= 0 + 0 = 0\)

b) \((-2014) + (-999) + 14 + (-2001)\)

\(= (-2014) +14 + (-999) + (-2001)\)

\(= -2000 + (-3000) = -5000\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...