Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 10 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 10 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 10 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng

Đề bài

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng

a) Vẽ tia Bx cắt đường thẳng AC tại điểm D nằm giữa A và C

b) Vẽ tia By cắt đường thẳng AC tại điểm E không nằm giữa A và C

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...