Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 8 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 8 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trên đường thẳng xy cho điểm O, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy....

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 8 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trên đường thẳng xy cho điểm O, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy.

Đề bài

Trên đường thẳng xy cho điểm O, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy.

a) Nêu tên hai tia đối nhau gốc O.

b) Nêu tên hai tia đối nhau gốc A.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

 

a) Hai tia đối nhau gốc O là: Ox và Oy

b) Hai tia đối nhau gốc A là: Ax và Ay

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...