Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 8 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 8 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Vẽ hình 19 vào vở rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE và BD cắt nhau tại điểm I, các đoạn...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 8 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Vẽ hình 19 vào vở rồi vẽ tiếp : các đoạn thẳng AE và BD cắt nhau tại điểm I, các đoạn thẳng AF và CD cắt nhau tại K, các đoạn thẳng BF và CE cắt nhau tại L. Hãy kiểm tra ba điểm I, K, L có thẳng hàng không.

Vẽ hình 19 vào vở rồi vẽ tiếp : các đoạn thẳng AE và BD cắt nhau tại điểm I, các đoạn thẳng AF và CD cắt nhau tại K, các đoạn thẳng BF và CE cắt nhau tại L. Hãy kiểm tra ba điểm I, K, L có thẳng hàng không.

Quảng cáo

 

Ba điểm I, K, L thẳng hàngChia sẻ