Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 11 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 11 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho biết a là số nguyên dương lớn nhất có bốn chứ số và b là số nguyên âm nhỏ nhất có...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên – Bài 11 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho biết a là số nguyên dương lớn nhất có bốn chứ số và b là số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số. Tính tổng a + b.

Đề bài

Cho biết a là số nguyên dương lớn nhất có bốn chứ số và b là số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số. Tính tổng a + b.

Lời giải chi tiết

Ta có a là số nguyên dương lớn nhất có bốn chữ số. Do đó \(a = 9999\)

Quảng cáo

Và b là số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số. Do đó \(b = -999\)

Tổng cần tìm là: \(a + b = 9999 + (-999) = 9000\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...