Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 9 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 9 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính nhanh...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên – Bài 9 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tính nhanh :

Đề bài

Tính nhanh :

\(\eqalign{  & a)\;2014 + \left( {2016 – 2030} \right)  \cr  & b)\left( {26 – 512} \right) – \left( {226 – 712} \right). \cr} \)

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\;2014 + \left( {2016 – 2030} \right)\cr& = (2014 + 2016) – 2030 \cr&= 4030 – 2030 = 2000  \cr  & b)\left( {26 – 512} \right) – \left( {226 – 712} \right)\cr& = 26 – 226 – 512 + 712 \cr&=  – 200 + 200 = 0 \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...