Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 6 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 6 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Số nguyên x...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên – Bài 6 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Số nguyên x

Đề bài

Số nguyên x

Số đối của x

5

 

-4

 

-1

 

0

 

10

 

-2014

 

 

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Số nguyên x

Số đối của x

5

-5

-4

4

-1

1

0

0

10

-10

-2014

2014

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...