Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 7 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 7 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Vẽ hình 18 vào vở rồi dùng ba màu khác nhau để tô cho đoạn thẳng AB, đường thẳng BC và tia ...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 7 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Vẽ hình 18 vào vở rồi dùng ba màu khác nhau để tô cho đoạn thẳng AB, đường thẳng BC và tia AC.

Đề bài

Vẽ hình 18 vào vở rồi dùng ba màu khác nhau để tô cho đoạn thẳng AB, đường thẳng BC và tia AC.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Tô xanh đoạn thẳng AB, tô đen đường thẳng BC, tô đỏ tia AC

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...