Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 6 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 6 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cá chuồn là loài cá có thể bơi dưới nước và bay lên khỏi mặt nước như chuồn...

Chia sẻ
3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Hoạt động 6 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Cá chuồn là loài cá có thể bơi dưới nước và bay lên khỏi mặt nước như chuồn chuồn. Hai con cá chuồn đang ở độ cao là +2m và -2m. Em hãy tính khoảng cách của mỗi con đến mặt nước và so sánh kết quả nhé !

Cá chuồn là loài cá có thể bơi dưới nước và bay lên khỏi mặt nước như chuồn chuồn. Hai con cá chuồn đang ở độ cao là +2m và -2m. Em hãy tính khoảng cách của mỗi con đến mặt nước và so sánh kết quả nhé !

Quảng cáo

Khoảng cách của mỗi con cá chuồn đến mặt nước đều là 2m. Hai kết quả bằng nhau.Chia sẻ