Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 5 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 5 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Nam là một học sinh người Việt Nam sống tại Montreal (Canad, sáng hôm qua em xem nhiệt...

Chia sẻ
3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Hoạt động 5 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Nam là một học sinh người Việt Nam sống tại Montreal (Canada), sáng hôm qua em xem nhiệt kế và báo cho mẹ em biết nhiệt độ là

Đề bài

Nam là một học sinh người Việt Nam sống tại Montreal (Canada), sáng hôm qua em xem nhiệt kế và báo cho mẹ em biết nhiệt độ là \( – {7^o}C\), sáng nay em lại báo nhiệt độ hôm nay tăng hơn hôm qua \({1^o}C\). Bạn hãy cho biết nhiệt độ hôm nay là bao nhiêu.

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ hôm nay là -6oC