Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 103 Tài liệu dạy học Toán lớp 6...

Thử tài bạn trang 103 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Quan sát trục số ở hình 7, hãy điền chữ hoặc viết kí hiệu thích hợp vào các ô...

Chia sẻ
3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Thử tài bạn trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Quan sát trục số ở hình 7, hãy điền chữ hoặc viết kí hiệu thích hợp vào các ô trống sau :

Quan sát trục số ở hình 7, hãy điền chữ hoặc viết kí hiệu thích hợp vào các ô trống sau :

-5

nằm về phía

 

của

-3

do đó

-5

 

-3

4

nằm về phía

 

của

-2

do đó

4

 

-2

5

nằm về phía

 

của

1

do đó

5

 

-1

2

nằm về phía

 

của

-5

do đó

2

 

-5

0

nằm về phía

 

của

-4

do đó

0

 

-4

 

Quảng cáo

-5

nằm về phía

bên trái

của

-3

do đó

-5

-3

4

nằm về phía

bên phải

của

-2

do đó

4

-2

5

nằm về phía

bên phải

của

1

do đó

5

-1

2

nằm về phía

bên phải

của

-5

do đó

2

-5

0

nằm về phía

bên phải

của

-4

do đó

0

-4Chia sẻ