Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 1 trang 91 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 1 trang 91 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Nêu đặc điếm về phương, chiều, độ lớn của lực kéo vật từ từ đi lên theo phương...

Bài 1 trang 91 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lực kéo vật lên từ từ theo phương thẳng đứng có chiều đi lên, có độ lớn bằng trọng lượng của vật.. Bài: Chủ đề 16: Ròng rọc

Quảng cáo

Nêu đặc điếm về phương, chiều, độ lớn của lực kéo vật từ từ đi lên theo phương thẳng đứng.

Lực kéo vật lên từ từ theo phương thẳng đứng có chiều đi lên, có độ lớn bằng trọng lượng của vật.