Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 5 trang 90 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 5 trang 90 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Nhận xét:...

Hoạt động 5 trang 90 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 16: Ròng rọc

Quảng cáo

Em hãy giải thích kết quả của thí nghiệm được thực hiện lúc ban đầu: Vì sao quả cân nhẹ lại có thể đi xuống, kéo quả cân nặng hơn đi lên?

Nhận xét:

Quả cân nhẹ tạo ra một lực kéo xuống. Lực kéo này nhỏ hơn trọng lượng của quả cân nặng. Nhưng do tác dụng của ròng rọc động, lực kéo này vẫn có thể kéo được quả cân nặng đi lên.