Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 2 trang 91 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 2 trang 91 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: So sánh chuyển động của ròng rọc cố định và ròng rọc động khi dùng chúng để kéo vật...

Bài 2 trang 91 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 16: Ròng rọc

Quảng cáo

So sánh chuyển động của ròng rọc cố định và ròng rọc động khi dùng chúng để kéo vật lên cao.

– Ròng rọc cố định là ròng rọc chỉ quay tại chỗ.

– Ròng rọc động là ròng rọc vừa quay vừa di chuyển vị trí cùng với vật.