Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 3 trang 91 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 3 trang 91 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Nêu tác dụng cùa ròng rọc cố định, của ròng rọc động khi dùng chúng để kéo vật lên cao....

Bài 3 trang 91 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 16: Ròng rọc

Quảng cáo

Nêu tác dụng cùa ròng rọc cố định, của ròng rọc động khi dùng chúng để kéo vật lên cao.

– So với khi kéo trực tiếp vật lên cao, ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi phương, chiều của lực kéo nhưng không làm thay đổi cường độ của lực kéo.

– So với lực kéo vật lên trực tiếp, lực kéo vật lên qua ròng rọc động có phưong chiều không thay đổi nhưng có cường độ nhỏ hơn.