Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 5 trang 91 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 5 trang 91 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hình H16.7 cho thấy người ta dùng một hệ thống ròng rọc cố định và ròng rọc động để...

Bài 5 trang 91 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Hình H16.7 cho thấy người ta dùng một hệ thống ròng rọc cố định và ròng rọc động để kéo vật lên cao. So với lực. Bài: Chủ đề 16: Ròng rọc

Hình H16.7 cho thấy người ta dùng một hệ thống ròng rọc cố định và ròng rọc động để kéo vật lên cao. So với lực kéo vật lên trực tiếp, hệ thống ròng rọc này có tác dụng:

A. Giữ nguyên phương, hướng làm tăng cường độ của lực kéo.

B. Giữ nguyên phương, hướng làm giảm cường độ của lực kéo.

Quảng cáo

C. Thay đổi phưong, hưóng nhưng giữ nguyên vẹn cưòng độ của lực kéo.

D. Thay đổi phương, hướng nhưng làm giảm cường độ của lực kéo

Vì kết hợp ròng rọc cố định và ròng rọc động nên nó có cả hai tính chất: vừa làm thay đối phương, chiều vừa làm giảm cường độ của lực kéo.

Chọn D