Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 4 trang 91 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 4 trang 91 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Khi kéo thùng nước từ dưới giếng lên (hình HI 6.6), ta dùng ròng rọc cố định...

Bài 4 trang 91 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Chọn C.. Bài: Chủ đề 16: Ròng rọc

Khi kéo thùng nước từ dưới giếng lên (hình HI 6.6), ta dùng ròng rọc cố định

A. Tăng cường độ của lực kéo.

B. Giảm cường độ của lực kéo.

Quảng cáo

C. Thay đổi hưóng của lực kéo.

D. Thay đổi cả hướng và cường độ của lực kéo

Ròng rọc cố định làm thay đổi hướng của lực kéo và không làm thay đổi cường độ lực kéo.

Chọn C.