Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 2 trang 58 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 2 trang 58 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Các bô phận cơ bản cấu tao nên lực kế lò xo:...

Bài 2 trang 58 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Các bô phận cơ bản cấu tao nên lực kế lò xo:. Bài: Chủ đề 10: Lực kế – phép đo lực

Hãy nêu các bộ phận ra bản cấu tạo nên một lực kế lò xo. Nêu các bưóc sử dụng một lực kế lò xo để đo lực.

Các bô phận cơ bản cấu tao nên lực kế lò xo:

– Vỏ lực kế gắn vói một bảng chia độ.

Quảng cáo

– Một lò xo có một đẩu gắn vào vỏ lực kế, đẩu kia gắn với một cái móc và một kim chỉ thị.

– Kim chỉ thị di chuyến được trên băng chia độ.

Các bước sử dụng một lực kế lò xo để đo lực

– Điều chỉnh số 0: Điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chì thị nằm đúng vạch 0.

– Cho lực cần đo tác dụng vào đầu có gắn móc của lò xo lực kế.

– Cầm vỏ lực kế sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương của lực cần đo.

– Đọc và ghi kết quả đo, chữ số cuối cùng của kết quả đo theo ĐCNN của lực.