Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 9 trang 58 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 9 trang 58 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 10: Lực kế – phép đo lực...

Hoạt động 9 trang 58 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 10: Lực kế – phép đo lực

Quảng cáo

Thực chất của chiếc cân lò xo chính là một lực kế lò xo. Em hãy giải thích tại sao trên bảng chia độ của cân, người ta không chia theo đơn vị niuton mà lại có thể ghi theo đơn vị kilogam (hình H10.11)

Giải thích: Do số chỉ của lực kế bằng trọng lượng của vật cần đo, mà trọng lượng của vật lại luôn tỉ lệ với khối lượng của nó nên người ta đã thay các giá trị theo đơn vị niutơn trên bảng chia độ bằng giá trị tương ứng của đơn vị kilôgam.