Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 8 trang 58 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 8 trang 58 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Học sinh thực hành đo trọng lượng của quyển sách Vật lý bằng các dụng cụ thực...

Hoạt động 8 trang 58 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 10: Lực kế – phép đo lực

Quảng cáo

Em hãy dùng lực kế của lò xo để xác định trọng lượng của quyển sách Vật lý và cho biết kết quả đo được.

Học sinh thực hành đo trọng lượng của quyển sách Vật lý bằng các dụng cụ thực tế.