Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 6 trang 57 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 6 trang 57 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Em hãy dùng một lực kế, xem giới hạn đo của lực kế này là bao nhiêu. Sau đỏ móc...

Hoạt động 6 trang 57 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Hãy kiểm tra sức chịu đựng của miếng hít nhựa.. Bài: Chủ đề 10: Lực kế – phép đo lực

Hãy kiểm tra sức chịu đựng của miếng hít nhựa.

Quảng cáo

Miếng hít nhựa là một miếng nhựa có móc. Khi áp chặt mặt của miếng nhựa vào một bề mặt phẳng như vách tường gạch men hay tấm kỉnh thuỷ tinh, miếng nhựa sẽ dính chặt vào bề mặt này. Ta có thể treo một vài vật không quá nặng vào móc, miếng hít vần không bị kéo rơi khỏi vách tường hoặc tấm kính.

Em hãy dùng một lực kế, xem giới hạn đo của lực kế này là bao nhiêu. Sau đỏ móc lực ké vào miếng nhựa và kẻo miếng nhựa ra khỏi bề mặt hít nó (hình H10.9). Khi tăng dần lực kéo cho đến giới hạn đo của lực kế, miếng nhựa cỏ bị kẻo rời ra khỏi bề mặt giữ nó không? Nếu có, lực kéo khi miếng nhựa vừa rời ra khỏi bề mặt đó là bao nhiêu?

Học sinh đọc, thực hành theo hướng dẫn và trả lời các câu hỏi trên.