Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 4 trang 58 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 4 trang 58 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Lực kéo đứt sợi tóc trong hai trường hợp này không giống nhau,...

Bài 4 trang 58 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Trường hợp hai đoạn tóc hợp với nhau một góc nhỏ thì lực kéo đứt sợi tóc sẽ lớn hơn.. Bài: Chủ đề 10: Lực kế – phép đo lực

Quảng cáo

Hãy thực hiện thí nghiệm và trả lời: giữ cố định hai đầu của một sợi tóc. Dùng lực kế lò xo đặt lên giữ sợi tóc như hình H.10.12. Kéo lực kế xuống để đo lực kéo đứt sợi tóc. Trong hai trường hợp: hai đoạn tóc hợp với nhau một góc lớn (khoảng 700) hoặc góc nhỏ hơn (khoảng 300), lực kéo đứt sợi tóc có giống nhau không? Nếu không, trường hợp nào lực kéo đứt sợi tóc lớn hơn?

Lực kéo đứt sợi tóc trong hai trường hợp này không giống nhau,

Trường hợp hai đoạn tóc hợp với nhau một góc nhỏ thì lực kéo đứt sợi tóc sẽ lớn hơn.