Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 1 trang 105 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 1 trang 105 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chuẩn bị thí nghiệm: Một bóng thủy tinh, bên trong chứa không khí. Một chiếc bong...

Hoạt động 1 trang 105 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Chuẩn bị thí nghiệm: Một bóng thủy tinh, bên trong chứa không khí. Một chiếc bong bóng cao su được cột chặt vào miệng bình.. Bài: Chủ đề 19: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Chuẩn bị thí nghiệm: Một bóng thủy tinh, bên trong chứa không khí. Một chiếc bong bóng cao su được cột chặt vào miệng bình.

Dùng ngọn lửa của một chiếc đèn cày hoặc đèn cồn đế đốt nóng bình (hình H19.2). 

Quảng cáo

Quan sát hiện tưọng xảy ra với chiếc bong bóng. Hãy giải thích.

Hiện tượng: Quả bong bóng phồng căng dần lên

Giải thích: Không khí bị đốt nóng đã nở ra làm phồng quả bong bóng.

Nhận xét: Khi không khí nóng lên, thể tích không khí trong bình tăng.