Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 1 trang 102 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 1 trang 102 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 18: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng...

Hoạt động 1 trang 102 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 18: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Thực hiện thí nghiệm: Đổ đầy nước màu vào một bình cầu. Đậy chặt bình bằng một nút cao su có một ống thuỷ tinh cắm xuyên qua. Khi này nước màu sẽ dâng lên trong ống (hình H18.2a).

Quảng cáo

Đặt bình cầu vào chậu nước nóng (hình H18.2b). Quan sát hiện tượng xảy ra với mực nước trong ống thuỷ tinh. Hãy giải thích.

Nhận xét:

Khi nước trong bình nóng lên, thể tích nước tăng lên.