Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 2 trang 102 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 2 trang 102 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Nhận xét:...

Hoạt động 2 trang 102 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 18: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Quảng cáo

Đặt bình cầu vào chậu nước lạnh. Quan sát hiện tượng xảy ra với mực nước trong ống thủy tinh. Hãy giải thích. Có kết luận gì về sự nở vì nhiệt của chất lỏng?

Nhận xét:

Khi nước trong bình lạnh đi, thể tích nước giảm xuống.