Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 2 trang 37 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 2 trang 37 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Khi một cầu thủ đá bóng sút vào quả bóng đang nằm yên như hình H7.2, em có thể nêu ...

Hoạt động 2 trang 37 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Nhận xét: Cầu thủ tác dụng một lực lên quả bóng khiến cho quá bóng đang đứng yên, bắt đầu chuyển động.. Bài: Chủ đề 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Quảng cáo

Khi một cầu thủ đá bóng sút vào quả bóng đang nằm yên như hình H7.2, em có thể nêu nhận xét gì về sự tác động của cầu thủ và sự biến đổi chuyển động của quả bóng.

Nhận xét: Cầu thủ tác dụng một lực lên quả bóng khiến cho quá bóng đang đứng yên, bắt đầu chuyển động.