Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 4 trang 38 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 4 trang 38 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Trong một trân bóng đá, quả bóng được chuyền ngang trước mặt khung thành....

Hoạt động 4 trang 38 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Trong một trân bóng đá, quả bóng được chuyền ngang trước mặt khung thành.

Quảng cáo

Một cầu thủ nhảy lên dùng đầu đội bóng vào khung thành như hình H7.4. Em hãy nhận xét vẽ tác dụng của cầu thủ và sự biến đổi chuyển động của quả bóng.

Nhận xét: Cầu thủ dùng đầu tác dụng lực lên quả bóng khiến cho quả bóng thay đổi hướng chuyển động.