Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 3 trang 110 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 3 trang 110 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Nhìn vào các nhiệt kế nêu trên, ta dựa vào đâu để đọc đưọc số chỉ của...

Hoạt động 3 trang 110 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 20: Nhiệt kế – Nhiệt giai

Nhìn vào các nhiệt kế nêu trên, ta dựa vào đâu để đọc đưọc số chỉ của nhiệt độ mà chúng đo được? Từ đó hãy cho biết, nguyên tắc hoạt động của các nhiệt kế này dựa trên hiện tượng vật !í nào. (Hình H20.6).

Quảng cáo

Nguyên tắc hoạt động của các nhiệt kế này dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của chất lỏng.

Khi nhiệt độ thay đổi, thể tích chất lòng trong nhiệt kế thay đỏi và mực chất lỏng trong thay đổi, giúp ta biết được giá trị của nhiệt độ mới