Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 3 trang 77 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 3 trang 77 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy cho biết trong các thí nghiệm trên, mặt phẳng nghiêng nào có độ nghiêng ít hơn....

Hoạt động 3 trang 77 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 14: Mặt phẳng nghiêng

Hãy cho biết trong các thí nghiệm trên, mặt phẳng nghiêng nào có độ nghiêng ít hơn. Hãy so sánh độ nghiêng của mặt phăng nghiêng với độ dài của nó. Trường hợp nào thì lực kéo vật đi lên có cường độ nhỏ hơn?

Quảng cáo

– Trong thí nghiệm thì mặt phẳng nghiêng l3 nghiêng ít nhất. Mặt phẳng nghiêng l1 nghiêng nhiều nhất.

– Cùng một độ cao, mặt phẳng có độ nghiêng càng ít khi độ dài của nó càng lớn.

– So sánh cường độ lực kéo vật ta thấy: F3 nhỏ hơn F2nhỏ hơn F1