Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 5 trang 106 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 5 trang 106 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 19: Sự nở vì nhiệt của chất khí...

Hoạt động 5 trang 106 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Hãy giải thích thêm hiện tượng nên lên lúc đầu: chai nhựa rỗng được nút chặt, khi ngâm vào nước đá sẽ bị bẹp đi.. Bài: Chủ đề 19: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Quảng cáo

Hãy giải thích thêm hiện tượng nên lên lúc đầu: chai nhựa rỗng được nút chặt, khi ngâm vào nước đá sẽ bị bẹp đi.

Khi ngâm chai nhựa vào nước đá thì không khi bên trong bị làm lạnh và co lại, thể tích giảm nên thể tích chai nhựa cũng giảm theo và bị bẹp đi.