Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 4 trang 106 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 4 trang 106 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy bơm căng một chiếc bong bóng cao su rồi cột chặt miệng bóng. Sau đó đặt bóng...

Hoạt động 4 trang 106 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 19: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Hãy bơm căng một chiếc bong bóng cao su rồi cột chặt miệng bóng. Sau đó đặt bóng ở phía trên một bếp điện đang nóng (hình H19.3)

Quảng cáo

Quan sát hiện tượng xảy ra và giải thích tại sao?

Ta thấy quả bóng dường như phồng to hơn và bay lên vì không khí trong quả bóng bị làm nóng nên nở ra và tăng thể tích. Mà không khí nóng nhẹ hơn làm quả bóng bay lên.