Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 5 trang 24 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 5 trang 24 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Đo thể tích của một hòn sỏi to hoặc hòn đá bằng bình tràn khi hòn sỏi hoặc hòn...

Hoạt động 5 trang 24 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. b) Treo viên đá băng sợi dây rổi thá ngập hết trong chất lòng. Chát lỏng bị tràn ra một bình chứa.. Bài: Chủ đề 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Đo thể tích của một hòn sỏi to hoặc hòn đá bằng bình tràn khi hòn sỏi hoặc hòn đá không thả lọt được vào trong bình chia độ.

Hãy quan sát hình H4.6 và mô tả cách đo thể tích của một hòn đá bằng bình tràn.

Quảng cáo

Cách đo thể tích hòn đá bằng bình tràn

a) Cho nước vào bình tràn sao cho mực chất lỏng sát mép tràn.

b) Treo viên đá băng sợi dây rổi thá ngập hết trong chất lòng. Chát lỏng bị tràn ra một bình chứa.

c) Lấy phần chất lỏng tràn ra đo thể tích bằng bình chia độ. Giá trị thế tích đo được là thể tích của viên đá.