Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 5 trang 28 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 5 trang 28 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Em đã quan sát hộp quả cân của một cân Roberval, từ đó cho biết GHĐ và ĐCNN của...

Hoạt động 5 trang 28 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 5: Khối lượng – Đo khối lượng

Quảng cáo

Em đã quan sát hộp quả cân của một cân Roberval, từ đó cho biết GHĐ và ĐCNN của cân khi dùng hộp quả cân này.

Học sinh tự quan sát và trả lời câu hỏi.