Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 6 trang 106 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 6 trang 106 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Nếu xét một lượng khí nhất định thì khi bị đốt nóng nó sẽ nở ra và thế tích ...

Hoạt động 6 trang 106 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 19: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Em hãy giải thích vì sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh?

Quảng cáo

Giải thích không khi nóng nhẹ han không khí lạnh:

Ta có công thức tính khôi lượng riêng: D = m/V.

Nếu xét một lượng khí nhất định thì khi bị đốt nóng nó sẽ nở ra và thế tích V tăng lên. Vậy theo công thức trên thì khối lượng riêng của khí nóng sẽ giảm. Tức là nhẹ hơn.