Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 6 trang 111 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 6 trang 111 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Quay lại cầu chuyên đặt ra lúc đầu, em hãy cho biết vì sao dự báo thời tiết 30...

Hoạt động 6 trang 111 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 20: Nhiệt kế – Nhiệt giai

Quảng cáo

Quay lại cầu chuyên đặt ra lúc đầu, em hãy cho biết vì sao dự báo thời tiết 30 độ, ở Việt Nam nghĩa là trời nóng còn ở Mĩ lại là trời lạnh.

Dự báo thời tiết là 38 độ, nhưng ởViệt Nam dùng theo nhiệt giai Xen-xi-út nên nghĩa là trời nóng. Còn ở Mĩ thì dùng nhiệt giai Fa-ren-hai nên đổi sang thành 3,33 0C, nghĩa là trời rất lạnh.