Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bạn nào đúng trang 12 Dạy & học Toán 8 tập 2:...

Bạn nào đúng trang 12 Dạy & học Toán 8 tập 2: Quan sát phương trìnhhai bạn Lan và Lâm có nhận xét sau...

Chia sẻ
1. Mở đầu về phương trình – Bạn nào đúng trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Quan sát phương trình hai bạn Lan và Lâm có nhận xét sau :

Quan sát phương trình \({x^2} = x\), hai bạn Lan và Lâm có nhận xét sau :

Bạn Lan nói rằng : Phương trình trên có một nghiệm.

Bạn Lâm nới rằng : Phương trình trên có hai nghiệm.

Quảng cáo

Theo em bạn nào đúng ?

Bạn Lâm đúng vì phương trình \({x^2} = x\) có hai nghiệm là 0 và 1.Chia sẻ