Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Thử tài bạn trang11 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập...

Thử tài bạn trang11 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho phương trình...

Chia sẻ
1. Mở đầu về phương trình – Thử tài bạn trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Cho phương trình

Cho phương trình \(3x – 9 = 3 – x\)

a) \(x =  – 3\) có thỏa mãn phương trình không ?

b) \(x = 3\) có là một nghiệm của phương trình không ?

\(3x – 9 = 3 – x\,\,\,\left( * \right)\)

a) Thế \(x = -3\) vào vế trái của (*) ta có \(3.\left( { – 3} \right) – 9 =  – 18\)

Thế \(x = -3\) vào vế phải ủa (*) ta có \(3 – \left( { – 3} \right) = 6\)

Quảng cáo

Khi thế \(c = -3\) vào hai vế của (*) cho giá trị khác nhau \(\left( {18 \ne 6} \right)\)

Vậy \(x = – 3\) không thỏa mãn phương trình đã cho.

b) Thế \(x = 3\) vào vế trái của (*) ta có \(3.3 – 9 = 0\)

Thế \(x = 3\) vào vế phải của (*) ta có: \(3 – 3 = 0\)

Khi thế \(x = 3\) vào hai vế của (*) đều cho giá trị bằng 0

Vậy \(x = 3\) là một nghiệm của phương trình đã cho.Chia sẻ