Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 5 trang12 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập...

Hoạt động 5 trang12 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Tìm nghiệm của hai phương trình sau...

Chia sẻ
1. Mở đầu về phương trình – Hoạt động 5 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Tìm nghiệm của hai phương trình sau :

Tìm nghiệm của hai phương trình sau :

\(2x = 6\) và \(3x = 2x + 3\)

Quảng cáo

Tập nghiệm của phương trình \(2x = 6\) là \(S = \left\{ 3 \right\}\)

Tập nghiệm của phương trình \(3x = 2x + 3\) là \(S = \left\{ 3 \right\}\)Chia sẻ