Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Câu hỏi 2 trang 33 Dạy & học Toán 8 tập 2:...

Câu hỏi 2 trang 33 Dạy & học Toán 8 tập 2: Nhân hai vế của một phương trình với cùng một biểu thức chứa ẩn thì có thể không được...

Chia sẻ
Ôn tập chương 3 – Câu hỏi 2 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Nhân hai vế của một phương trình với cùng một biểu thức chứa ẩn thì có thể không được phương trình tương đương. Em hãy cho một ví dụ.

Nhân hai vế của một phương trình với cùng một biểu thức chứa ẩn thì có thể không được phương trình tương đương. Em hãy cho một ví dụ.

Quảng cáo

Phương trình x = 2 (1) và phương trình \(x.x = 2.x\) (2) không tương đương

Vì phương trình (1) có tập nghiệm là S1 còn phương trình (2) có tập nghiệm là \({S_2} = {\rm{\{ }}0;2\} \) . Mà \({S_1} \ne {S_2}\)Chia sẻ